Pneumokokvaccination

Folketinget har den 31. marts 2020 vedtaget et gratis vaccinationsprogram mod pneumokoksygdom til udvalgte patientgrupper.

Programmet starter gradvist d. 22. april 2020 og de der tilbydes vaccination i første fase omfatter: 

Beboere på plejehjem, ældre der er fyldt 65 år med kronisk sygdom, fx kronisk lungesygdom eller sukkersyge, samt personer under 65 år med særlig høj risiko for alvorlig pneumoksygdom, fx ved manglende milt. 

Vi har pr brev kontaktet den patientgruppe der i første omgang tilbydes gratis vaccination.

Er du I tvivl, om du ved en fejl ikke er blevet indkaldt, er du velkommen til at kontakte klinikken.

Fra efteråret vil andre grupper, i takt med at vacciner er til rådighed, også blive tilbudt pneumokokvaccination. Dette gælder personer der er fyldt 65 år, som ikke tilhører en risikogruppe, samt personer under 65 år med forhøjet risiko for pneumokoksygdom. Nærmere information følger.

Du kan læse om vaccinationsprogrammet her

Og om risikogrupperne her