Personale

Lægesekretær
Kirstine Houbak Vestergaard
Ansat i klinikken fra februar 2021 som lægesekretær.
Tidligere arbejdet blandt andet som jordemoder, farmakonom og lægesekretær i anden praksis.

Varetager primært sekretær og administrative opgaver i klinikken. Passer dagligt telefonen.
Sygeplejerske
Birgit Vibe Thomsen
Ansat i klinikken siden juni 2013.
Tidligere arbejdet blandt andet som sygeplejerske i hjemmeplejen.

Varetager opgaver som: Vaccinationer, blodprøver, stingfjernelse, øreskyl, sårbehandling, vortebehandling, lungefunktionsundersøgelser mm.

Udfører forundersøgelser til kontrol af KOL, diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, osteoporose, stofskifte lidelser, psykisk sygdom, astma.

Er uddannet til og varetager selvstændigt kontrol og opfølgning af KOL.
Sygeplejerske
Jacob Hjort
Ansat i klinikken siden marts 2020.
Har mange års erfaring bag sig som sygeplejerske i praksis.

Varetager opgaver som: Vaccinationer, blodprøver, stingfjernelse, øreskyl, sårbehandling, vortebehandling, lungefunktionsundersøgelser, fjernelse af mindre hudelementer mm.

Udfører forundersøgelser til kontrol af, KOL, diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, osteoporose, stofskifte lidelser, psykisk sygdom, astma.

Er uddannet til og varetager selvstændigt kontrol og opfølgning af Diabetes.
Jacob hjælper også med varetagelse af akutte konsultationer i samarbejde med læge.
Praksisassistenter
Praksisassistenternes arbejdsområder er bl.a.:
- Reception
- Telefonpasning
- Div. administrative opgaver.

De er tillige uddannet til sygeplejerske- og laborantarbejde, herunder EKG-hjertekardiogram, urinundersøgelse, halspodninger, chlamydiatest, blodprøver m.m. De læser alle til læge på Aarhus Universitet.